LF: B-SZ RA (3. semestr)

Zazelenání proběhlo nedávno, přestože neformálně mám semestr ukončený měsíc a půl. Jde totiž o to, že od tohoto semestru kromě úvodních dvou týdnů výuka probíhá formou blokových praxí na CT, RTG, MR, radioterapii a nukleární medicíně. Předměty tedy vůbec nesedí a dávají nám zápočty mírně náhodně, níže vysvětlím.

Celý příspěvek

PřF: N-FY ABF (2. semestr)

Během semestru jsem si udělala radost, protože mi uznali mnou navržené naprosto volitelné předměty z Bc. v hodnotě 11 kreditů (nesměly být povinné, tak jsem si to naskládala tak různě, aby mi uznání vyšlo, nejvíce z 5. semestru ;-)). Nejtěžší semestr – jediné tři povinné věci z celého studia, které mi chybí k připuštění ke státnicím…

Celý příspěvek

Skiaskopie a intervenční výkony

Seminární práce do předmětu BRZP0211p – edukace pacienta.

Úvod

Čínské známé přísloví praví: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to dělat, a já pochopím. Toto přísloví vystihuje situace, se kterými se radiologický asistent bude setkávat ve své praxi. Přestože bude pacientovi vysvětlovat, co za vyšetření ho čeká, pacient je pln obav z výsledků vyšetření a případné diagnózy natolik, že často ani není schopen se podepsat na formulář o informovaném souhlasu. Očekávat, že pochopí složitější procesy, tedy není na místě. Přesto je povinností personálu pacientovi vše vysvětlit s ohledem na jeho věk, vzdělání a duševní stav a být připraven odpovědět na jeho otázky. Stále zůstává důležitým faktem, že kompetenci sdělit pacientovi výslednou diagnózu má pouze lékař a radiologický asistent ani jiný člen personálu by neměl pacientovi ani naznačit, co v průběhu vyšetření vidí a jaké důsledky si myslí, že z toho pro pacienta plynou. Radiologický asistent by však měl být připraven dokázat zodpovědět na dotazy ohledně technické stránky vyšetření s ohledem na nejnovější trendy. Definice učení sice jednotná není, ale po prostudování různých definic1 dojdeme na to, že učení nás má vést k neustálému růstu (např. v našem oboru radiologie) a přizpůsobování podmínkám. Radiologický asistent by měl být smířen s tím, že se bude muset neustále učit s novými přístroji na základě nejnovějších technických změn a také komunikace s pacienty se bude vyvíjet dle současného sociálního prostředí.

Celý příspěvek

LF: B-SZ RA (1. semestr)

Zpátky na stromy! 🙂 1. semestr bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent.
Velká výhoda LF – registraci neřešíte, dělá ji ručně studijní, nerozmýšlíte, jaké předměty potřebujete. Jen si pohlídat tělocviky 🙂 A taky je docela vtipné, že všechny předměty mají rozdělené ručně do dvou předmětů, přestože logika uzavírání je stejná jako na PřF, kde to bylo jako jeden předmět. Tak to vypadá, že je toho dvakrát více, než ve skutečnosti 😉

Celý příspěvek

PřF: N-FY ABF (1. semestr)

Pokračujeme! 1. semestr magisterského programu Fyzika, obor Aplikovaná biofyzika.
Nevýhoda – uznání nějakých předmětů z bakaláře, povinné za 0 kreditů, nepovinné jen díky tomu, že jsem měla nad 180 kreditů. Řeším, jaké předměty si registrovat na doplnění kreditů – kvůli souběžnému studiu dvou škol a také proto, že nemám mnoho prerekvizit z oblasti biologie… Celý příspěvek