PřF: N-RFY – 1. semestr

“Už jen promoce. A bude konec. Ani se mi to nechce věřit. Těch prolitých slz, vztekání a beznaděje v průběhu pěti let. A nekonečných možností a setrvání na škole. Dala jsem to. Jsem na sebe hrdá. Že jsem to dokázala. S neskutečným zázemím tady i nahoře. Už je ze mě titulovaná fyzička. Ještě se jí stát dovopravdicky. Ale to je vyprávění na jiný den…”
Jasně, že maminka měla pravdu, když říkala, že odpíraného největší krajíc. Maminky mají vždycky pravdu. A tak, zpět na fyziku.

Přijímací zkoušky byly stresem, znovu písemné státnice. Ty se ale ztížily a přece jen, když z toho na 3 roky vypadnete, je to znát. Druhá část jako pár otázek na základy jaderné fyziky, ionizujícího záření byly pomalu výsměchem, ale přes vyčerpání jsem byla ráda, že jsem byla ráda. Každopádně, Božím vedením jsem nastoupila.

LF:MRZA0111p Základy anatomie – přednáška – uznáno

PřF:F7560 Modelování metodou Monte Carlo – probírali jsme základy, měli přehledná skripta, podle kterých se jelo, přímo od vyučujícího. Ale výuku jsme měli s teoretickými fyziky z plazmy, zapomněli programování v Pythonu a byli trochu ztracení. Strávili jsme teda pár desítek hodin na doučováních, vlastním dohánění a v průběhu semestru naprogramovali úlohu (pohyb elektronu v plynu) a dostali zápočet. 

PřF:F6802 Detekce a měření ionizujícího záření – praktikum – úlohy jsme dostali v teoretické podobě. Největší problém nám dělalo počítání nejistot, protože v jaderné fyzice, která má pravděpodobnostní charakter, to funguje trochu jinak. Postupně jsme si ale zvykli, nepochopení si před měřením ujasnili v krátkém testíku a slovním shrnutí. Po odevzdání společně prošli nedostatky, opravili, dostali po všech protokolech zápočet. Spousta času s kalkulačkou, opakováním derivací a přípravou na laboratoře, ale spravedlivé.

https://www.instagram.com/p/B5_R5BLnxyu/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

PřF:FR004 Neionizující záření v zobrazovacích metodách – přednáška – přednášky probíhaly takovými konzultacemi, kdy jsme si řekli téma k samostudiu a pak to společně prošli s vypíchnutím podstatného, doplněním detailů a upřesnění nejasností. Víceméně jsem vše znala z předchozích předmětů z radio. asistenta, něco z magisterských státnic z biofyziky, ale musela si to samozřejmě připomenout a pospojovat.
MR na wiki, MR VŠCHT, MR LF, biofyzikální ústav, Radiobiologie
Medicínská biofyzika – Navrátil, Rosina
Lékařská fyzika a biofyzika – Mornstein a kol.
poznámky z RA a konzultací

https://www.instagram.com/p/B7BbtyYnzAd/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

LF:MRPP0111c Základy první pomoci – cvičení

https://www.instagram.com/p/B3uZQpUH4BF/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

LF:MRPP0111p Základy první pomoci – přednáška – v jednom bloku se zdravotními sestřičkami i se cvičením. Pro mě příjemné opakování, pro spolužáky náročnější. Prakticky jsme opakovali obvazy, resuscitaci, nošení raněného a na Mikuláše měli simulační situace včetně autonehody, utopení nebo otravy. Při zkoušce jsme si tahali 3 otázky – jednu teoretickou, jednu praktickou s předvedením a jeden příklad resuscitace s následnou ukázkou. Ještě jsme se měli jít podívat na záchranku, ale to půjdeme příští semestr.
První pomoc – Seibertová; praktický nácvik a zkušenosti z praxe, školení a táborů

https://www.instagram.com/p/B7WDnzch6Nf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

PřF:FRF020 Ochrana před ionizujícím zářením – každý z nás napsal a odprezentoval seminární práci – ochrana v radiodiagnostice, radioterapii, nukleární medicíně a srovnání se Slovenskem. Při zkoušce bylo bloudění základy.
Radiační ochrana v radioterapii – Sabol
Radiační ochrana v nukleární medicíně – Sabol
Radiologická fyzika – Podzimek
Radiační ochrana pro radiologické asistenty – Hušák a kol.
Principy a praxe radiační ochrany – SÚJB
Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením
Radiobiologie

FRF010 Dozimetrie ionizujícího záření – na přednášce jsme procházeli základní veličiny a to bylo i podstatou zkoušky s lehkým probráním biol. účinků a interakcí záření.
Radiační ochrana v nukleární medicíně – Sabol
Základy dozimetrie – Sabol
Dozimetrie ionizujícího záření – Šeda

F6800 Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření – přednášky se snahou propojovat znalosti a snaha se naučit. Vyučující jel podle materiálů, které nám řekl, takže jsme si to vždy doma zopakovali a na to nabalovali další přednášku. Párkrát jsme měli ještě cvičení, kde jsme prošli základní výpočty. U zkoušky jsme proběhli 5 vybraných okruhů.
Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie – Hála
Introduction to radiological physics and radiation dosimetry – Attix
Stavba atomů a molekul – Trkal
Radiologická fyzika – Podzimek
Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením

https://www.instagram.com/p/B3JtvHroI-_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

F6801 Detekce a měření ionizujícího záření – samozřejmě souvislost se cvičením, doprobrání teorie opět dle materiálů a nabalování. U zkoušky jsme prošli 4 vybrané okruhy.
Detektory ionizujícího záření – Gerndt
a vůbec prolínání s předchozími 3 předměty

https://www.instagram.com/p/B7276fTH_ww/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

MRBC0111p Biochemie – přednáška – předmět se všemi bakalářskými obory LF, není to těžké, ale pro mě je to boj, který ještě musím podstoupit. Nějak na to nemám hlavu a buď pluji po povrchu laicky, nebo jdu naopak moc do hloubky a pak v tom standardu nejsem schopná dojet všechny 3 zkouškové otázky.
Biochemie – Dostál, Táborská, Slanina, Paulová
přednášky + nějaké materiály od mediků doplněno i Internet

https://www.instagram.com/p/B5scZbJH-bZ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.