PřF: N-RFY – 1. semestr

“Už jen promoce. A bude konec. Ani se mi to nechce věřit. Těch prolitých slz, vztekání a beznaděje v průběhu pěti let. A nekonečných možností a setrvání na škole. Dala jsem to. Jsem na sebe hrdá. Že jsem to dokázala. S neskutečným zázemím tady i nahoře. Už je ze mě titulovaná fyzička. Ještě se jí stát dovopravdicky. Ale to je vyprávění na jiný den…”
Jasně, že maminka měla pravdu, když říkala, že odpíraného největší krajíc. Maminky mají vždycky pravdu. A tak, zpět na fyziku.

Přijímací zkoušky byly stresem, znovu písemné státnice. Ty se ale ztížily a přece jen, když z toho na 3 roky vypadnete, je to znát. Druhá část jako pár otázek na základy jaderné fyziky, ionizujícího záření byly pomalu výsměchem, ale přes vyčerpání jsem byla ráda, že jsem byla ráda. Každopádně, Božím vedením jsem nastoupila.

LF:MRZA0111p Základy anatomie – přednáška – uznáno

PřF:F7560 Modelování metodou Monte Carlo – probírali jsme základy, měli přehledná skripta, podle kterých se jelo, přímo od vyučujícího. Ale výuku jsme měli s teoretickými fyziky z plazmy, zapomněli programování v Pythonu a byli trochu ztracení. Strávili jsme teda pár desítek hodin na doučováních, vlastním dohánění a v průběhu semestru naprogramovali úlohu (pohyb elektronu v plynu) a dostali zápočet. 

PřF:F6802 Detekce a měření ionizujícího záření – praktikum – úlohy jsme dostali v teoretické podobě. Největší problém nám dělalo počítání nejistot, protože v jaderné fyzice, která má pravděpodobnostní charakter, to funguje trochu jinak. Postupně jsme si ale zvykli, nepochopení si před měřením ujasnili v krátkém testíku a slovním shrnutí. Po odevzdání společně prošli nedostatky, opravili, dostali po všech protokolech zápočet. Spousta času s kalkulačkou, opakováním derivací a přípravou na laboratoře, ale spravedlivé.

View this post on Instagram

#titulovananacesteradiofyzickou Padám do toho. Čím dál více si dávám záležet na zastavení. Přemýšlím, kde mám doma. Nenechte se mýlit – jsem šťastná, jen obrovsky unavená. Tak moc unavená, že nemůžu večer usnout. Vynechávám párkrát týdně jídlo a opakuji si priority. Už jsem i párkrát ponocovala nad učením. Ale pořád se snažím fungovat mezi lidmi, ač nejvíc času trávím se svým Spolužákem. Toho mi ale seslalo samo nebe. Když uvažoval v říjnu on, že to zabalí, bylo mi smutno. Zůstal. Pak jsem to chtěla zabalit já, ale zůstala. Víme, že se tomu postavíme jen spolu. Řešíme školu, víru, podporujeme se v duševním čerpání odpočinku a smějeme se ponorkovým stavům, kdy aspoň přes víkend musíme omezit kontakt. Jsem vděčná rodičům, kteří jsou smíření s tím, že mě doma vidí jen probíhat a opakují, že nemusím chodit do druhé práce a budou mě živit. Za babičku, která mi nakukuje do pokoje s otázkou, že by mi ten oběd donesla k té práci, ať se nemusím zdržovat v kuchyni. Za J., který se začíná zajímat, co vlastně dělám. Za prarodiče, kteří mi z toho přespání u nich dělají úplné prázdniny. Za některé naše vyučující, bez kterých a jejich lidské péče bychom to zabalili už v půlce semestru. Za kolegy na rtg, kteří mě, když se pacienti trousí pomálu, nechávají učit. Za kolegy na plánování, kteří mají nekonečnou trpělivost s tím, že mi to pořád nejde. Za přátele, se kterými tužíme kontakt a mohu se sdílet o škole, sobě, víře a hledat (se). Nádech, výdech. Zpomaluji hlavu, dokončuji večerní meditaci nad textem "když je Bůh s námi, kdo proti nám?" a vědomím, že bych mohla přestat sama se sebou bojovat. Jsem na vojně, do které jsem šla dobrovolně a nejtěžší semestr mi končí. Můžu být hrdá na první 3 zápočty a dnešní oběd, který jsem rychle rodině uvařila mezi během. Mohu si dovolit být šťastná, být s lidmi a věnovat se práci a škole, kam mě to táhne. Být na cestě k opravdické fyzičce. Protože to je můj velký sen a nějakou záhadou zatím vychází. Asi požehnání. S povděkem přijímám a tiším reptání, protože těžké to je, ale má to smysl. #betarozptyl #nasycenatloustkahliniku

A post shared by Berry (@berrys_pleasure) on

PřF:FR004 Neionizující záření v zobrazovacích metodách – přednáška – přednášky probíhaly takovými konzultacemi, kdy jsme si řekli téma k samostudiu a pak to společně prošli s vypíchnutím podstatného, doplněním detailů a upřesnění nejasností. Víceméně jsem vše znala z předchozích předmětů z radio. asistenta, něco z magisterských státnic z biofyziky, ale musela si to samozřejmě připomenout a pospojovat.
MR na wiki, MR VŠCHT, MR LF, biofyzikální ústav, Radiobiologie
Medicínská biofyzika – Navrátil, Rosina
Lékařská fyzika a biofyzika – Mornstein a kol.
poznámky z RA a konzultací

https://www.instagram.com/p/B7BbtyYnzAd/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

LF:MRPP0111c Základy první pomoci – cvičení

https://www.instagram.com/p/B3uZQpUH4BF/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

LF:MRPP0111p Základy první pomoci – přednáška – v jednom bloku se zdravotními sestřičkami i se cvičením. Pro mě příjemné opakování, pro spolužáky náročnější. Prakticky jsme opakovali obvazy, resuscitaci, nošení raněného a na Mikuláše měli simulační situace včetně autonehody, utopení nebo otravy. Při zkoušce jsme si tahali 3 otázky – jednu teoretickou, jednu praktickou s předvedením a jeden příklad resuscitace s následnou ukázkou. Ještě jsme se měli jít podívat na záchranku, ale to půjdeme příští semestr.
První pomoc – Seibertová; praktický nácvik a zkušenosti z praxe, školení a táborů

https://www.instagram.com/p/B7WDnzch6Nf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

PřF:FRF020 Ochrana před ionizujícím zářením – každý z nás napsal a odprezentoval seminární práci – ochrana v radiodiagnostice, radioterapii, nukleární medicíně a srovnání se Slovenskem. Při zkoušce bylo bloudění základy.
Radiační ochrana v radioterapii – Sabol
Radiační ochrana v nukleární medicíně – Sabol
Radiologická fyzika – Podzimek
Radiační ochrana pro radiologické asistenty – Hušák a kol.
Principy a praxe radiační ochrany – SÚJB
Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením
Radiobiologie

FRF010 Dozimetrie ionizujícího záření – na přednášce jsme procházeli základní veličiny a to bylo i podstatou zkoušky s lehkým probráním biol. účinků a interakcí záření.
Radiační ochrana v nukleární medicíně – Sabol
Základy dozimetrie – Sabol
Dozimetrie ionizujícího záření – Šeda

F6800 Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření – přednášky se snahou propojovat znalosti a snaha se naučit. Vyučující jel podle materiálů, které nám řekl, takže jsme si to vždy doma zopakovali a na to nabalovali další přednášku. Párkrát jsme měli ještě cvičení, kde jsme prošli základní výpočty. U zkoušky jsme proběhli 5 vybraných okruhů.
Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie – Hála
Introduction to radiological physics and radiation dosimetry – Attix
Stavba atomů a molekul – Trkal
Radiologická fyzika – Podzimek
Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením

View this post on Instagram

Prof.: "A tak si graf okomentujme – vlevo jest stoupající aktivita, když Stvořitel učinil radionuklid, která se z hlediska dlouhého času stabilizuje. Jelikož je náš život v tomto horizontu krátký, jsou radioaktivní řady vlastně trvale v rovnováze." Já: "To mě nikdy nenapadlo, že kromě vajíčka, stromu či ryby stvořil i radionuklid!" Spolužák: "No, do teď jsi uvažovala ve špatných dimenzích." … po další hodině a půl přednášky… Já: "Hele, a který den myslíš, že na ty radionuklidy došlo, k čemu mají nejblíž?" … ne, nestuduju teologii ani filosofii. Ale tento předmět s tímto vyučujícím mě opravdu baví. Přesahy, praxe a humor. #otazkadne #jadernafyzika #titulovananacesteradiofyzickou

A post shared by Berry (@berrys_pleasure) on

F6801 Detekce a měření ionizujícího záření – samozřejmě souvislost se cvičením, doprobrání teorie opět dle materiálů a nabalování. U zkoušky jsme prošli 4 vybrané okruhy.
Detektory ionizujícího záření – Gerndt
a vůbec prolínání s předchozími 3 předměty

View this post on Instagram

Posledních 5 měsíců je drsných, a těch 12 pomalu vrcholových dnů teď stálo za to. Na jednu zkoušku půjdu znovu, ale ty 4 podstatné do praxe (ochrana, jaderka, detekce a dozimetrie) a na kterých mi záleželo (a jejichž komínek na fotce je snížený o online učebnice a zápasí s počtem přečtených stran za celý loňský rok) se povedly navzdory opakování během týdenní neschopenky, neschopnosti fungovat a psaní disertační rešerše. Chci být opravdová radiologická fyzička, o které se sice neví, jinde by si vydělala o dost víc, ale je třeba, aby bylo zdravotnictví úplné. Je velkou radostí si to moct, ač naprosto vyčerpaná, u učení připomínat. Protože v tomhle studiu se konečně na víc než 50 % neučím jen pro zdolání zkoušky, ale abych věděla a uměla. Což vzhledem k tomu narůstajícímu množství a rozšiřujícím se obzorům je utopie – dnes si to však nebudeme kazit. #titulovananacesteradiofyzickou

A post shared by Berry (@berrys_pleasure) on

MRBC0111p Biochemie – přednáška – předmět se všemi bakalářskými obory LF, není to těžké, ale pro mě je to boj, který ještě musím podstoupit. Nějak na to nemám hlavu a buď pluji po povrchu laicky, nebo jdu naopak moc do hloubky a pak v tom standardu nejsem schopná dojet všechny 3 zkouškové otázky.
Biochemie – Dostál, Táborská, Slanina, Paulová
přednášky + nějaké materiály od mediků doplněno i Internet

View this post on Instagram

Mikulášská nadílka pro fyziky, poslíček (jako já) je snad klukům nesní. Je to vlastně strašně milé patřit do třídy k sestřičkám na jeden předmět, kde ten kolektiv funguje jako na střední včetně třídní "vyučující". Dotek lidskosti, (ne)obyčejnosti a laskavosti. Tak po simulační hodině první pomoci se zase učit (to už je takový zvyk s sebou stále něco mít a využívat čas). Čím dál víc si uvědomuju vděčnost, že můžu. Že i když je to dřina a jsem vyčerpaná po 2/3 semestru a zkouškové teprve před námi, stojí mi to za to a chci. A když se chce, většina jde. Má dosavadní dřina to vždy dokázala. #titulovananacesteradiofyzickou #mikulas

A post shared by Berry (@berrys_pleasure) on

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.