LF: B-SZ RA (4. semestr)

Viz minulý semestr, první týden výuka a pak praxe. Na konci jsou ale nějaké zkoušky – sice mám poslední před sebou, ale publikovat již mohu.

LF:BRAJ022 Angličtina II – pokračovalo nadšení z minulého semestru – tentokrát jsme probrali jen tři soustavy a více pozornosti bylo zaměřeno na části zkoušky – motivační dopis (po teorii možnost nanečisto a pak byla zkouška), prezentaci na radiologické téma (10 min, možno ve dvojici = 20 min), ústní část (více částí – něco o mě ve smyslu proč studuji radio a jaké mám plány do budoucnosti, pak popis obrázku s využitím slovíček naučených za dva semestry a srovnávání a pak diskuze ve dvojici, ve které zkouška probíhá; vše jsme během semestru procvičovali) a test podobný tomu zápočtovému z prvního semestru. Z obou semestrů jsem opravdu nadšená a učení angličtiny mě po dlouhé době zase začalo bavit.
materiály poskytnuté vyučujícím

LF:BRCR0422c Cvičení z radiodiagnostiky II – opět 3 týdny + 1 den ze společného týdne všech skupin.
viz minulý semestr – je dobré si zkrátka čmárat své poznámky, jak se co dělá a standardy k méně tradiční věcem, jako Y ramene, si nafotit

LF:BRKR0422c Klinická radioterapie – ozařovací techniky II – cvičení – dvoutýdenní praxe na cca 2 hodinky denně, prošli jsme ozařovnami i simulátory, stejné.
poznámky z praxe k chystání pomůcek

LF:BRKR0422p Klinická radioterapie – ozařovací techniky II – přednáška – jelikož se nám poctivě věnovali minulý semestr, nic nebylo.

LF:BRMR0422c Magnetická rezonance II – cvičení – týden na ambulantním a týden na spíše pro hospitalizované pacienty. Už jsme občas i chodily dovnitř, pomáhaly chystat pacienta, více se ptaly co se děje na PC.

LF:BRMR0422p Magnetická rezonance – přednáška – zkouška z předem daných 5 okruhů (vyšetření), přednáška od MUDr. nebyla. Důraz na anatomii a zaměření při snímání.
praxe, poznámky od třeťáků
Válek, Žižka – Moderní diag. metody, III. díl Magnetická rezonance; ISBN 80-7013-225-6
Nekula, Chmelová – Základy zobrazování magnetickou rezonancí; ISBN 978-80-7368-335-1
Mechl, Tintěra, Žižka – Protokoly MR zobrazování; ISBN 978-80-7492-109-4

LF:BRNM0422c Nukleární medicína II – cvičení – 3 týdny, od 7.30 do 12 až 13, podle pacientů (končilo se s posledním). Viz minulý semestr. Se spolužačkou jsme si vytvořily přehledné studijní materiály k dělaným vyšetřením.
 
LF:BRNM0422p Nukleární medicína II – přednáška – opět 3 přednášky – tentokrát jsme koukali na historická videa o vývoji NM, farmaceutický pohled na radiofarmaka a fyzikální náhled na NM.

LF:BROR0422c Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů II – cv – prý v rámci praxe na odděleních.

LF:BROR0422p Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů II – př – prý v rámci praxe na odděleních.

LF:BRPR0422c Přístroje radiologické techniky II – cvičení – viz přednáška.

LF:BRPR0422p Přístroje radiologické techniky II – přednáška – dostali jsme nového vyučujícího, který si moc nevěděl s námi rady – ale prošli jsme základy RTG, MR, CT a příbuzných věcí po fyzikální stránce. Měla navazovat právě MUDr. přednáška, ale ani jednou nebyla. Na konci písemná zkouška z 15 otevřenými otázkami.
materiály od vyučujícího

BRPX0422 Letní praxe II – viz 2. semestr – 1 týden na nukleárce, 1 týden na radioterapii a 2 týdny na rentgenu.

LF:BRRA0422c Rentgenová topografická anatomie – cvičení – z minulého semestru jsme měli po skupinách témata na prezentaci, čímž jsme projekce zopakovali.

LF:BRRO0422c Radiační ochrana II – cvičení – prý v rámci praxe na odděleních.

LF:BRRO0422p Radiační ochrana II – přednáška – prý v rámci praxe na odděleních. Tentokrát nás ale čekala zkouška z 10 okruhů – důrazy jsou kladeny na osobní dozimetrii, dozimetrické veličiny a logické myšlení.
poznámky od třeťáků
Hušák – Radiační ochrana pro radiologické pacienty; ISBN 978-80-244-2350-0

LF:BRTP0444p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření VI – přednáška – sklátila mě nemoc, ale jeden den byl prý někdo se SÚJBU a jeden den z Motola.

LF:BRVT0422c Výpočetní tomografie II – princip, diagnostický přínos – cvičení – pracovaly jsme už poměrně samostatně, míchaly kontrasty, poučovaly pacienta, zasouvaly ho a párkrát i byly za konzolí.

LF:BRVT0422p Výpočetní tomografie II – princip, diagnostický přínos – přednáška – zkouška z předem daných 7 okruhů tak, že se vždy vylosuje dvojotázka. Důležité umět standardy, logicky myslet a spojit si to s tím, co bylo na praxích.
poznámky od třeťáků, nemocniční standardy
Válek – Moderní diag. metody, II. díl Výpočetní tomografie;  ISBN 80-7013-294-9

LF:BRZP0321p Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie II – prý v rámci praxe na odděleních.

ONLINE_A Angličtina Online – dobrá zkušenost z minulých semestrů na fyzice.

Jinak šikovnou knihou je od kolektivu autorů (Seidl, Burgetová, Hoffmannová, Mašek, Vaněčková, Viták) Radiologie pro studium i praxi, ISBN 978-80-247-4108-6.

1 komentář u „LF: B-SZ RA (4. semestr)

  1. LF:BRPR0422p Přístroje radiologické techniky II – přednáška – zkouška nakonec byla maličko zákeřnější, než jsem čekala. Bylo 10 otevřených otázek, každá za 10 bodů a prakticky pitvaly jen rentgen, jedna se týkala generací CT. To jsem úplně nečekala, protože vzhledem k termínu 2 dny před státnicemi jsem učení věnovala asi jen dvě hodiny. Prolezla jsem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.