LF: B-SZ RA (2. semestr)

Dnes se konečně zazelenala poslední políčka, tak objektivně mohu říct, jak druhý semestr na lékařské probíhal.

LF:BRIP0211p Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii – přednáška – protože jsme neuměli nic z pediatrie, učili jsme se hlavně tu a pak teprve nějaké základy intenzivní péče. Přednášející tím žije – povídá o případech, které na oddělení měli, spojená s praxí. Sama zdůrazňovala, že nám spíše říká věci, které jednou jako rodiče nebo “hlídači” malých dětí potřebovat budeme. V poslední hodině jsme opakovali KPR, držení dětí u vyšetření, flexily. Test byl lehce záludný – řekla nám okruhy, které se naučit máme a i byly dodrženy, ale otázky byly různé – doplň číslo RZS, popiš postup u překotného porodu na ulici, poznej z textu nemoc (spála a epiglotitida), vyškrtej špatné příznaky u laryngitidy a ulcerózní kolitidy, popiš vývoj batolete (měsíc, váha + výška, sluch + zrak, pohyb, typická činnost), poznej z příznaků anafylaktický šok, popiš procentuálně devítkové pravidlo popálenin, popiš zásady aplikace inzulinu u dětí, fyz. hodnoty u 8letého dítěte, … Asi nás všechny zachránila poslední, volná otázka, kde jsme se měli rozepsat o jakémkoli pediatrickém tématu.
zápisky z hodin + témata z wikiskript a serveru dle zadaných okruhů – v testu jsem texty poznávala, že odtud brané byly 😉

LF:BROV0211c Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství – cvičení – asi první půlku semestru nám půl cvičení přednášela odbornice s 20 lety praxe z hematoonkologie a zbytek jsme dělali opakování anamnézy a dalších věcí a zásadní nemoci, trénovali injekce, flexily, porty a pak sami měli prezentace na interní onemocnění. Závěrem byl kroužkovací test s jednou správnou odpovědí a pár dopisováními (na jaké arterii měříme tep dospělého, jak se odborně nazývá napětí kůže) na základní věci (co je hemoptoe, TIA, inaparentní průběh nemoci, hypotenze, ikterus, syndrom, bradykardie, dysurie, anemie, … = hlavně pojmy).
opakovala jsem si ze zápisků z hodin, na stěžejní pojmy se vyučující ptaly v průběhu semestru často, a taky se předučovala na zkoušky z interny

LF:BROV0211p Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství – přednáška – když se na to člověk podívá, vypadá to jako encyklopedický seznam. Když se nad to ale povznese, dává vše smysl. A o to jde. U zkoušky chtěla vyučující vidět selský rozum – znalost o nemoci, jak ten člověk vypadá prakticky (dušný, oteklý, …) a jak se s touto nemocí setkáme my jako rad. asistenti.
skripta od vyučující, dostupná na elportálu

LF:BRPA021p Patologie – tento předmět mě hrozně moc bavil, přestože byl před obědem a v patologii se úplně vše přirovnává k jídlu (malina, čokoláda, sýr, …). Nepsala jsem si poznámky, vše řečené bylo v prezentaci, ale dobře se (nejen) poslouchalo a bylo zábavné sem tam slyšet historku z praxe. Závěrem byl kroužkovací test, 20 otázek, jedna správná, a i když jsme ho všichni udělali, záludnosti tam byly.
vyučující říkal, že mu bohatě stačí znalosti z textů v prezentacích, které poskytl
ale já si navíc přečetla tenkou Patologii od Stříteského a Boušky, která je psaná neuvěřitelně čtivě, pěkně, s obrázky, podtrháním důležitých a méně důležitých pojmů s rozdělením, co mají znát silné a slabší žákyně – taková miloučká starší knížka

LF:BRPX0221 Letní praxe – špatné je, že nic nevíte, když se vás ptají – jak vypadá rentgen, jak komunikovat s pacientem, jak dlouho tam máte být, … Dobré je, že když chcete, můžete se dost naučit. 1 týden na radioterapii – tam se může jen pozorovat (ale já se hodně ptala a hodně dozvěděla, že mě jeden den domů tlačili násilím, jinak od 8 do 10) – navíc jsem si propojila fyziku a to, co jsem si pamatovala ze stáže. 1 týden na nukleární medicíně – tam jsme pracovali naplno a nechali nás dělat úplně vše, co RA dělá (i něco, co dělá sestra) – kolektiv úžasný, vědomosti bezvadné (od 7.30 do posledního objednaného dopoledního  pacienta – okolo 12.). 2 týdny na radiodiagnostice – já si zvolila dětskou nemocnici a nelituju. Točila jsem se na rentgenu, CT a MR pořád dokola. Za odměnu jsem byla dvakrát na oddělení – dětská onkologie a dětská nedonošenecká JIP. Zážitky obrovské. Zápočet za potvrzení z praxí.

LF:BRRF0222p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II – přednáška – můj oblíbený pan profesor, který si mě žel pamatuje z fyziky, o to nervóznější jsem byla. Sám se mě ptal – vám se to muselo učit lépe, ne? Říkám, to jo, ale je těch informací víc, propojuje se to a potřebuju to v klidu uležet. Otázky jsme si vypracovaly v užším kroužku se spolužačkami s pomocí internetu, přednášek, doporučených učebnic a nějakých věcí navíc (záleželo na otázce). U zkoušky se tahaly tři otázky ze tří okruhů, nejtěžší je radiobiofyzika, kde je ale pan profesor také nejhodnější. Rozhodně je ale třeba tuto zkoušku nepodcenit, je opravdu těžká množstvím a spojováním souvislostí. Rozhodně je ale udělatelná.

LF:BRRF0222c Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II – cvičení – uznáno na základě PřF:F4290 Biofyzikální praktikum ze závěru Bc. studia – prakticky totožné (a vyučující mi říkal, když jsem s ním řešila, zda jít studovat Bc., že toto mi uzná, protože to umím lépe než běžní radiologové, které tam mívá 😉

LF:BRZB0211p Základy biofyziky – přednáška – uznáno na základě PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky – naprosto totožný předmět z Bc. studia (i si pamatuju, že tehdy na zkoušce se mnou na přípravě seděla doktorka a dvě radioložky, a ta jedna vůbec nevěděla a nedala to a já si říkala, jak to může nevědět?).

LF:BRTP0222c Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II – cvičení – exkurze do firmy v Černé Hoře, kde kontrolují dozimetry a dělají správu a revizi hodně nemocnicím po republice.

LF:BRTP0222p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II – přednáška – sylabus samozřejmě sedí hodně od oka. Přednášeli nám zaměstnanci zmíněné radiologické firmy o provozních zkouškách, jak se chránit před zářením, obecné věci o záření – pro mě to bylo připomenutí věcí, které jsem viděla na stáži a rozuměla jsem tomu, ale spolužáci byli vykulení a nestíhali to pobrat, protože to pro ně bylo nepředstavitelné. Na poslední hodině spojené s exkurzí jsme naposled zopakovali důležité pojmy v rámci školení, které budeme každý rok absolvovat, a napsali první vstupní test do praxe, který byl jednoduchý (10 otázek, kroužkování jedné správné odpovědi – jsou to věci spíše na ochranu nás jako budoucích pracovníků, které je vážně dobré vědět).

LF:BRZP0211p Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu – osnova samozřejmě vůbec nesedí – předmět je o edukaci (jen a pouze) pacienta. Když pomalu nevíme, jak vypadá rentgen. Oujé 🙂 První hodinu jsme byli vykulení, jak si máme zařizovat praxi, druhou hodinu jsme se teda z rychlíku byli podívat na rentgen, kde jsme se dozvěděli, že máme být na pacienty slušní a pak jsme měli studijní volno. Dostali jsme do 4 skupin 4 témata, která jsme měli jít prozkoumat do provozu a napsat na ně seminární práci (a tak se dozvíte, že toto ale nikdy dělat nebudete, protože na to není čas a dělá to doktor) – a každý jiným pojetím! Tak jsem aspoň využila KomTr naplno 🙂

LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu – tento předmět jsem si dala naférovku jen kvůli kreditům, protože je online, ale jsem z něj naprosto nadšená! Na přírodovědě jsem prošla nějakými kurzy o citování a hledání informací apod., ale toto mi přišlo mnohem lepší – mělo to strukturu, hlavu a patu, velmi logicky vypracovanou osnovu. V průběhu se musely plnit úkoly, ale již dopředu dá vyučující seznam úkolů (jejich názvů) a u nich obtížnost, aby si student rozplánoval čas. Na vypracování úkolu jsou vždy dva týdny, ale každý týden nové téma. I komunikace byla perfektní, krátké vzkazy přes IS. V osnově jsou i použitelné odkazy na všechno všude, opravdu, bezvadný praktický předmět! (konečně umím citovat různými styly a používat Zotero!)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.