LF: B-SZ RA (1. semestr)

Zpátky na stromy! 🙂 1. semestr bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent.
Velká výhoda LF – registraci neřešíte, dělá ji ručně studijní, nerozmýšlíte, jaké předměty potřebujete. Jen si pohlídat tělocviky 🙂 A taky je docela vtipné, že všechny předměty mají rozdělené ručně do dvou předmětů, přestože logika uzavírání je stejná jako na PřF, kde to bylo jako jeden předmět. Tak to vypadá, že je toho dvakrát více, než ve skutečnosti 😉

LF:BKZA011p Základy anatomie – stejný kód jsem absolvovala, uznáno (1. semestr Bc. LEK FYZ).

LF:BRFY0211c Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu – cvičení – protože cvičení vede stejná vyučující, jako jsem měla matematiku v prvním semestru na fyzice, uznáno (1. semestr Bc. LEK FYZ – PřF:F1711; plus podloženo ještě PřF:F1422 a PřF:F1421).

LF:BRFY0211p Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu – přednáška – viz cvičení.

LF:BRRF0121c Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) – cvičení – zde se učí hlavně matematika do praxe, jsou to vlny a potom věci, které jsem dělala v mikrosvětě – uznáno (2. semestr Bc. LEK FYZ – PřF:F2070 + 4. semestr Bc. LEK FYZ PřF:F4100).

LF:BRRF0121p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) – přednáška – uznáno na základě Radiační biofyziky (6. semestr Bc. LEK FYZPřF:F8270), ale obsah je podobný mikrosvětu, vlnám, státnicovým otázkám (na přednášky jsem chodila, abych si věci příjemně zopakovala).

LF:BKLT011 Lékařská latina – naštěstí jsem si pamatovala základy latiny z gymnázia. Protože logika učení byla zvláštní. Děcka, co latinu do té doby neviděly, to nedávaly. Z gramatiky se učí jen deklinace a přídavná jména a předložky s koncovkami. Před půlkou semestru je zápočtová písemka na první čtyři lekce, která je velmi jednoduchá. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné bylo dost kroužkování – jaká varianta je gram. správná, seskládat správně dlouhý název anamnézy, slovotvorba z řečtiny nám dávala zabrat (skoro jsme ji nedělali). V ústní je potřeba přeložit pár spojení do latiny a více do češtiny, která se pak správně čtou včetně zkratek. Zkoušející byla ale velmi hodná.
nová skripta a učebnice MU Terminologia Graeco-latina medica (pro studijní obory fyz. a VS)

LF:BRFA011c Farmakologie – cvičení – předmět byl 4x. Na prvních dvou cvičeních byla víceméně zopakována přednáška, na třetím opakování prvních dvou cvičení a probrání základních (středoškolských) výpočtů o ředění a na 4. jsme psali zápočet (velmi triviální – 5 příkladů na výpočty a 5 testových otázek na teorii) a proletěli radiofarmaka (která jsou pro nás důležitější, tak bych se jim i ráda více věnovala).
stačily výpisky do poznámek ze cvičení, které byly v IS

LF:BRFA011p Farmakologie – přednáška – test byl nesrovnatelně těžší oproti cvičení, kde to byla jen formalita. Přednáška byla navíc společná pro úplně všechny obory, přestože cvičení už zaměřená a test jsme taky měli různý. Každopádně pro mě mělo smysl na přednášky chodit (také jen 4x), protože jsem tak měla zapsaných pár poznámek, které se mi k učení významně hodily. Teorii jsem se učila z Martínkové, skript LF (v obém pouze probrané kapitoly, ne celou knihu) a poznámek z přednášek. Nejdůležitější bylo dávat si věci do souvislostí a snažit se chápat a díky tomu se mi na podruhé povedlo na velmi slušnou známku.

LF:BRFL0111c Fyziologie – cvičení – cvičení proběhlo pouze 4x a časově bylo náročné. Zásadně se nestíhalo, takže se počítalo se vzájemným opisováním výsledků, což byla škoda, ale jinak to udělat nejde. Jinak to pro mě bylo příjemné zopakování (neuznali mi na základě fyziologie živočichů). V průběhu bylo nutno splnit tři průběžné testy a pak test zápočtový přes IS – otázky jsou dost náročné, ale zpětně, když se zkopírují, se na ně v klidu podívat a učit pomáhá chápat souvislosti a vyhledat si věci navíc.

LF:BRFL0111p Fyziologie I – přednáška – přednáška trochu zklamáním, protože jsme ji měli zároveň s biomed. techniky, kteří mají navíc histologii a biochemii a v přednášce se s tím počítalo.Také si často přednášející stoupli před ně a mluvili k nim. Na ústní zkoušce ale příjemné popovídání a zkoušející nesmírně hodné.
Wilhelm – Stručný přehled fyz. člověka pro Bc. stud. programy (na poslední čtecí přehled  a opakování ideální)
Mourek – Fyz. pro studenty zdrav. oborů (velmi čtivé, vše pěkně vysvětleno a proloženo zajímavostmi, takže se dobře pamatovalo)
Rokyta – Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech (geniální učebnice, vše krásně vysvětleno, opět prokládáno zajímavostmi a hlavně jsou kapitoly jako uzavřené celky, takže co spolu souvisí je probráno několikrát, což se mi velmi líbilo si uvědomit a lépe zapamatovat)
Ward – Základy fyziologie (příjemná učebnice, ale pořád je viz kapitola vpřed nebo vzad, takže se už musí něco pamatovat a chápat)
Silbernagl – Atlas fyziologie člověka (tuto jsem nestihla, ale pro Bc. už asi zbytečná, doporučována hlavně medikům)

LF:BROC011c Ošetřovatelská péče v chirurgii – cvičení – první půlku semestru nám byl přednášen obecný úvod, druhou půlku semestru jsme přednášeli my o ošetřovatelském postupu po vybraných zákrocích. Problém – nejsme sestry, ani medici a nějak se neví, co s námi. Asi 3x jsme trénovali píchání injekce do houby/modelu (tohle budeme ale hodně potřebovat a zasloužilo by si to větší trénink, holky omdlévaly jen z pohledu na injekci), obvazování a jednou se dívali na močovou katetrizaci a zavádění infuze. Na začátku semestru jsme pořádně trénovali KPR. Zápočet za docházku a prezentaci.

LF:BROC011p Ošetřovatelská péče v chirurgii – přednáška – tak tady už tuplem nevěděli, co s námi, když jsme vyklepaní prváci, co ví houby z anatomie, fyziologie a dalšího. Pokaždé přednášel jiný doktor. Na zkoušku mi nejvíce pomohly vypracované otázky z vyšších ročníků a výpisky z přednášek. U zkoušky bylo potřeba vědět tak nějak všechno – důkladnou anatomii, věci z praxe (ještě, že mám cit od maminky a mluvíme o hodně věcech a orientuji se…), dotazy, selský rozum, …
Zeman – Chirurgická propedeutika (kapitoly úvodní jako dezinfekce, sterilizace, jsou dobře popsány, ale konkrétní chirurgie břicha apod. už vůbec obsaženy nejsou)

LF:BROP011c Obecná psychologie a psychologie nemocných – cvičení – první cvičení mě hrozně nebavila. Malování erbů, seznamování, … Ale nácvik autogenního dýchání, to už mě bavilo hodně. Zápočet za účast a test, který byl sporný, ale jednoduchý.

LF:BROP011p Obecná psychologie a psychologie nemocných – přednáška – hodně jsem znala. Z praxe, vůdcovských kurzů, jiných přednášek, tak mi přišlo, že se plazíme po povrchu a neděláme pořádnou psychologii. Ale poslední přednášky byly fakt dobré. Zkouška je ústní, tři jednoduché pojmy z prezentací vysvětlit jednou větou, pohoda (ale ostatní to nějak nevěděli, nevím proč).

LF:BRTP0121p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I – přednáška – sylabus trošku nesedí 🙁 Tento předmět proběhl 3x, zápočet je za účast a měli jsme probrat obecné základy práva. Přednášející je naštěstí rozumný, a tak s námi dělal užitečné věci – informovaný souhlas, naše práva a povinnosti, zákony ve zdravotnictví, … Takže nakonec to bylo velmi příjemné, zajímavé a škoda, že to nebylo vícekrát.

LF:CJVAT01 Angličtina – vstupní test – za to není ani žádný kredit, zkrátka online test, abychom zjistili, jak bídně na tom s Anj jsme.

FSpS:p925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě – odměna ve zkouškovém! (jo, s mým rozvrhem se moc čarovat nedalo) 3x půlden – Nordic, sněžnice a orientace se zimním tábořením. Vyučujícího mám z Nordicu fakt ráda a je na svém místě, cestou říká i zajímavosti k okolí, jak to je ne/zdravé pro tělo apod.

Ten oblíbený svetr vám musím ukázat ještě jednou. Ale – taky proto, že se mi ta fotka fakt líbí (narciska…) a je od třetího (hodně dobrých věcí je v triu) mého výtečného kamaráda fotografa MM (vzpomínáte na Kubu a DP, ne?). Když ti tři spolu fotí nějakou akci (to Kuba většinou natáčí), nebo dva z nich třeba svatbu, to je vám tanec. Strašně mě baví je pozorovat, protože jsou tišší, nenápadní, ví, kam si vzájemně stoupnout, každý má svůj styl, strašně mě baví a strašně mám jejich práci ráda (hlavně když stoupají na auta a tak ;-)). Jeho manželka MM (haha, dobrý, že?) dělá výtečné kafíčko se srdíčkama. Které nepiju, ale strašně ráda pozoruju. A tak mi fotograf manžel MM dělal už dvakrát výborný bylinný čaj. A je hrozně vtipný. Baví mě. Moc. A jsem fakt ráda a hrdá, že je znám.

4 komentáře u „LF: B-SZ RA (1. semestr)

  1. Především: nádherná fotka! Jsem jí nadšená, moc Ti to sluší. 🙂 A svetr vypadá velmi příjemně. 🙂

    Ráda jsem si přečetla, co Tě v semestru čekalo a jak se to dalo zvládat… Myslím, že to určitě jednou (ba co víc: několikrát!) pomůže někomu, kdo se radiologii vydá studovat nebo kdo studium bude zvažovat.

    [Akorát si dovolím jednu otázku (takovou… středoškolskou): Chápu správně, že si tedy nemůže student v tomto případě vybrat, kdy chce které předměty mít, protože je všechno dané a nejsou žádné varianty?]

  2. Melly: Já vlastně taky moc ne. Ale učilo mě to nakládat s časem velmi efektivně, to jo!

    Avis: Óóó, děkuji! Varianty byly jen u cvičení z fyziologie – výběr ze dvou – jinak všechno dáno. Bylo pro mě milým šokem, že jsme opravdu jako třída a máme společně dohromady všechno. Na přírodovědě se se svými spolužáky téměř nevídám. Tam si volíme předměty, ale co se týče cvičení, taky kdovíjaký výběr časový není.

  3. Pingback: Shrnutí roku 2017 | Berry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.